Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG25, IONIFLASH MACH NG-25, MACH NG-25, Hahitech

Sản phẩm mới

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG25, IONIFLASH MACH NG-25, MACH NG-25, Hahitech

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG25, IONIFLASH MACH NG-25, MACH NG-25, Hahitech

 

IONIFLASH MACH NG25

Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25, kim thu sét phát xạ sớm IONIFLASH MACH NG25, IONIFLASH MACH NG-25, MACH NG-25, kim thu sét bán kính bảo vệ 65m, kim chống sét IONIFLASH MACH NG25, phân phối Kim thu sét IONIFLASH MACH NG25

Kim thu sét IONIFLASH Mach NG25

- Bán kính bảo vệ = 65m (cấp III, h=5m)

- Thời gian phóng điện sớm ΔT=25μs

- Xuất xứ: Pháp

RelatedProducts