Kim thu sét chủ động phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame
TerraStreamer® Early Streamer Emission (ESE) Terminals, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame

Kim thu sét chủ động phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame  Có 6 sản phẩm

TSP60-SS, TSP-60, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 45m - 108m - 110m, chống sét đánh
TSP50-SS, TSP-50, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 41m - 101m - 104m, kim chống sét đánh
TSP40-SS, TSP-40, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 36m - 88m - 91m, kim chống sét đánh
TSP30-SS, TSP-30, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 29m - 74m - 77m, kim chống sét đánh
TSP20-SS, TSP-20, Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE bán kính bảo vệ 24m - 61m - 65m, kim chống sét đánh
TerraStreamer® Early Streamer Emission (ESE) Terminals, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ESE TerraStreame
Showing 1 - 6 of 6 items