Giải pháp chống sét tòa nhà BMS

Giải pháp chống sét cho tòa nhà BMS bao gồm: - Giải pháp chống sét trực tiếp - Giải pháp chông xung sét cảm ứng, chông sét lan truyền Phần chống sét lan truyền bao gồm: + Chống sét lan truyền cho đường nguồn điện + Chống sét lan truyền cho đường tín hiệu: điện thoại, mạng LAN, ADSL...

Giải pháp chống sét tòa nhà BMS  There are no products in this category.