Chống sét tại Tây Ninh, ở Tây Ninh, Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất tiếp địa

Sản phẩm mới

Chống sét Tây Ninh

Chống sét tại Tây Ninh, ở Tây Ninh, Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất tiếp địa

Thiết bị chống sét

Thiết bị cắt lọc sét

 

Công ty TNHH HAHITECH

Địa chỉ : 33D ngõ 197 – đường Hoàng Mai - Hà nội

Hotline 24/7: 0986 558 628

Tel/Fax: (04) 62840497

Email: info@hahitech.vn
www.hahitech.vn

Y/M: congtyhahitech

Sky: congtyhahitech

Chống sét Tây Ninh

Chống sét tại Tây Ninh, ở Tây Ninh, Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất tiếp địa

Thiết bị chống sét

Thiết bị cắt lọc sét

Kim thu sét phát xạ sớm

Kim thu sét cổ điển

Hệ thống tiếp địa

Cọc tiếp địa

Giếng tiếp địa

Hóa chất giảm điện trở đất

 

 

Công ty TNHH HAHITECH

Địa chỉ : 33D ngõ 197 – đường Hoàng Mai - Hà nội

Hotline 24/7: 0986 558 628

Tel/Fax: (04) 62840497

Email: info@hahitech.vn
www.hahitech.vn

Y/M: congtyhahitech

Sky: congtyhahitech

MSN: congtyhahitech