Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất ALLTEC - Mỹ

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

ALLTEC - Mỹ, kim chống sét chủ động hiện đại phân tán sét, kim phân tán sét, kim phân tán sét chủ động

Xem thêm
per page
ALLTEC TerraFill TF-50, TerraFill TF-50 Plus, Grounding Backfill, hóa chất ổn định và giảm điện trở đất, hóa chất tiếp địa
ALLTEC TerraFill TF-50, Hóa chất giảm điện trở đất Alltec, hợp chất giảm điện trở đất, bột giảm điện trở đất, hóa chất chống sét
KSB IC3, surge Impulse Counter, bộ đếm sét, bộ đếm sét lan truyền, bộ đếm sét Alltec, đếm sét, chống sét lan truyền DynaShield®Surge Protection DeviceKSB IC3
Isolating Spark Gap, KSB SG 10, Alltec, van cách ly, van đẳng thế, van cách ly liên kết đẳng thế chống sét The SG10 is an encapsulated spark gap used for lightning equipotentialbonding per IEC/EN. Especially designed for connection of separateearthing systems. May be installed inside building, outdoors, in damprooms and underground.
KSB SG 10, Van đẳng thế, van cách ly, van cách ly liên kết đẳng thế, van liên kết đẳng thế, Alltec, chống sét lan truyền The SG10 is an encapsulated spark gap used for lightning equipotentialbonding per IEC/EN. Especially designed for connection of separateearthing systems. May be installed inside building, outdoors, in damprooms and underground.
KSBR 5V TDD, KSBR 5V TDI, Chống sét đường tín hiệu 3 dây cân bằng dùng cho mạch tín hiệu điều khiển, đo lường, chống sét Alltec The KSBR 5V TDD and KSBR 5V TDI are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically usedin measurement and control circuits. The KSBR 5V TDI contains a GDTbetween the shield...
KSBR 5V TID, KSBR 5V TII, Chống sét đường tín hiệu 3 dây cân bằng dùng cho mạch tín hiệu điều khiển đo lường, chống sét Alltec The KSBR 5V TID and KSBR 5V TII are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 3 wire balanced digital signals typically usedin measurement and control circuits. The KSBR 5V TII contains a GDTbetween the shield...
KSBT 5V RID, KSBT 5V RII, Chống sét đường tín hiệu 3 dây cân bằng dùng cho mạch tín hiệu điều khiển đo lường, chống sét Alltec The KSBT 5V RID and KSBT 5V RII series are designed for use at LPZ0B-2 or higher to protect shielded 3 wire balanced digital signals typicallyused in measurement and control circuits. The KSBT 5V RII contains aGDT between the...
KSBT 24V PID, KSBT 24V PII, chống sét đường tín hiệu 2 dây cân bằng, chống sét mạch tín hiệu đo lường, điều khiển, Alltec The KSBT 24V PID and KSBT 24V PII are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically usedin measurement and control circuits. The KSBT 24V PII contains a GDTbetween the shield &...
KSBT 24V SII*, KSBT 60V SID, KSBT 60V SII*, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, chống sét mạch đo lường, điều khiển The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used inmeasurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII contain aGDT between the...
KSBC 5V TID, KSBC 5V TII*, KSBT 24V SID, KSBT 24V SID, Chống sét đường tín hiệu số 2 dây cân bằng, mạch đo lường, điều khiển The KSB* ID and KSB* II series are designed for use at LPZ 0B-2 orhigher to protect shielded 2 wire balanced digital signals typically used inmeasurement and control circuits. The KSBC TII and KSBT SII contain aGDT between the...
KSBT 12V SD, KSBT 24V SD, KSBT 48V SD, KSBT 110V SD, chống sét lan truyền đường tín hiệu số cân bằng, mạch đo lường, điều khiển The KSBT SD series is designed for use at LPZ 0B-2 or higher to protect2 wire balanced digital signals typically used in measurement and controlcircuits.
KSB 5VS, chống sét lan truyền đường tín hiệu cao tần và đường truyền hình video tốc độ cao, chống sét lan truyền, Alltec, Hahitech The KSB 5VS series is designed for use at LPZ 0B-2 or higher to protect 2wire balanced high speed digital signals typically used for video or otherhigh frequency bus. The SPD offers convenient 12 mm wide DIN rail basewith...
KSB 24V H, chống sét lan truyền đường tín hiệu số và truyền hình video tốc độ cao, chống sét lan truyền, Alltec, Hahitech The KSB 24VH series is designed for use at LPZ 0A-2 or higher to protect2 wire balanced high speed digital signals typically used for video or otherhigh frequency bus. The SPD offers convenient 12 mm wide DIN rail basewith replaceable...
KSB 24V LD, KSB 48V LD, KSB 110V LD, chống sét tín hiệu điện thoại, điều khiển, đo lường, ADSL và ISDN, chống sét lan truyền The KSB *LD series is designed for use at LPZ 0A-2 or higher to protect2 wire balanced digital signals typically used in measurement and controlcircuits, 110V telephone, ADSL or ISDN applications. 
KSBT 24V SDI*, KSBT 60V SDD, KSBT 60V SDI*, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higherto protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used inmeasurement, control or thermocouple circuits. 
KSBC 5V TDD, KSBC 5V TDI*, KSBT 24V SDD, chống sét đường tín hiệu truyền thông, tín hiệu đo lường, tín hiệu điều khiển, Alltec The KSBC and KSBT series are designed for use at LPZ 0B-2 or higherto protect shielded 2 wire unbalanced analog signals typically used inmeasurement, control or thermocouple circuits. 
KSBT 12VC, KSBT 24VC, KSBT 48VC, KSBT 60VC, chống sét đường tín hiệu analog 2 dây không cân bằng, chống sét lan truyền Alltec The KSBT C series is designed for use at LPZ 1-2 or higher to protect 2wire single pair unbalanced analog circuits, such as 4-20 mA loops.
Alltec protect 2 wire unbalanced analog signals typically used in measurement and control circuits such as thermocouples
KSBT 12V SC, KSBT 24V SC, KSBT 48V SC, KSBT 110V SC, chống sét đường tín hiệu 2 dây không cân bằng analog, chống sét lan truyền
KSB 24V LC, KSB 48V LC, KSB 110V LC, chống sét đường tín hiệu điện thoại, ADSL, ISDN, chống sét đường tín hiệu, chống sét Alltec
DynaShield Surge Protection Device DIN Data Signal Products Selection Guide, chống sét tín hiệu truyền thông đo lường điều khiển
KSB LSA 12VR, KSB LSA 24VR, KSB LSA 110VR, KSB LSA 250VR, KSB LSA 110VXC, chống sét phiến krone tổng đài LSA-PLUS, Alltec
KSB PVS ENA, chống sét cổng cáp đồng trục BNC camera kết hợp chống sét nguồn điện và tín hiệu điều khiển camera, Alltec
Alltec protect 24Vdc power supply, video and control signal lines for cameras and equipment found in video surveillance systems
KSB PVS DRA, thiết bị chống sét cổng cáp đồng trục BNC của camera, thiết bị chống sét lan truyền Alltec, chống sét lan truyền
KSB RJ24-5M, KSB RJ24-12M, KSB RJ24-48M, protect Token Ring network data signals with transmission rates up to 100 Mbps, Alltec
KSB RJ24- 5M, KSB RJ24- 12M, KSB RJ24- 48M, protect multiple RJ-45 connectors for Ethernet 10/100BaseT, ATM, Alltec
KSB RJ24- 5M, KSB RJ24- 12M, KSB RJ24- 48M, chống sét mạng máy tính lắp trên tủ rack 19”, chống sét 24port cổng mạng RJ45
KSB LJ8-5, KSB LJ8-12, KSB LJ8-24, KSB LJ8-48, chống sét cổng mạng LAN RJ45 PoE, chống sét máy tính, Camera IP PoE 5-12-24-48V
KSB LB-5, KSB LB-12, KSB LB-24, chống sét cổng BNC camera, chống sét cáp đồng trục, chống sét cáp dẫn sóng RF, Feeder, Alltec
KSB LD 25, Shielded 9 pin D sub, Female / Male, thiết bị chống sét cổng DB25, chống sét cổng RS232, RF422, RS423, RS485, Alltec
Showing 1 - 32 of 97 items