Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 và cấp 2+3 ABB OVR
Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 và cấp 2+3 ABB OVR

Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 2 và cấp 2+3 ABB OVR  Có 213 sản phẩm

per page
PM40 COMPACT TETRA, 2CTB803701R0500, 3660308517098, B751709, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400V
PM40 COMPACT, 2CTB803701R0200, 3660308517012, B751701, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
PM20 COMPACT TETRA, 2CTB803701R0600, 3660308517104, B751710, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400V
PM20 COMPACT, 2CTB803701R0800, 3660308521293, B752129, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
PM10 COMPACT, 2CTB813801R1400, 3660308515858, B751585, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 N 80-440 P QS, 2CTB803973R2000, 3660308519665, B751966, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 400/690 V
OVR T2-T3 N 80-275 P QS, 2CTB803973R1900, 3660308519641, B751964, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3N 20-440 P QS, 2CTB803973R1300, 3660308519986, B751998, , chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 400/690 V
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS, 2CTB803973R1600, 3660308520692, B752069, chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS, 2CTB803973R1200, 3660308519924, B751992, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS, 2CTB803873R3500, 3660308520661, B752066, chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 230 V / 400 V
OVR T2-T3 3L 20-275 P QS, 2CTB803873R3400, 3660308519818, B751981, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha, điện áp 230 V / 400 V
OVR T2-T3 20-440 P TS QS, 2CTB803871R1300, 3660308519610, B751961, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha, điện áp 440 / 690 V
OVR T2-T3 20-440 P QS, 2CTB803871R1100, 3660308519603, B751960, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 400/440/690 VAC, 560 VDC
OVR T2-T3 20-275 P TS QS, 2CTB803871R2500, 3660308519573, B751957, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 230/275/400 VAC, 350VDC
OVR T2-T3 20-275 P QS, 2CTB803871R2400, 3660308519566, B751956, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 2230/275/400 VAC, 337 VDC
OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS, 2CTB803972R1300, 3660308520654, B752065, chống sét nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 220V - 230V - 400 
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS, 2CTB803972R1200, 3660308519689, B751968, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 N 80-440s P QS, 2CTB815708R5400, 3660308525642, B752564, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC ABB, 400/690VAC, 870VDC
OVR T2 N 80-350 P QS, 2CTB803983R1900, 3660308519658, B751965, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 N 80-275s P QS, 2CTB815708R2500, 3660308525536, B752553, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 80-440s P TS QS, 2CTB815708R2900, 3660308525567, B752556, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC, 400/690 VAC, 560 VDC
OVR T2 80-440s P QS, 2CTB815708R4100, 3660308525604, B752560, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC, 400/440/690 VAC, 560 VDC
OVR T2 80-275s P TS QS, 2CTB815708R0000, 3660308525406, B752540, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 80-275s P QS, 2CTB815708R1200, 3660308525475, B752547, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 4L 80-440s P TS QS, 2CTB815708R4000, 3660308525598, B752559, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
OVR T2 4L 80-440s P QS, 2CTB815708R5200, 3660308525635, B752563, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
OVR T2 4L 80-275s P TS QS, 2CTB815708R1100, 3660308525468, B752546, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 4L 80-275s P QS, 2CTB815708R2300, 3660308525529, B752552, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 4L 40-600 P TS QS, 2CTB803883R5300, 3660308520685, B752068, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
OVR T2 4L 40-440 P TS QS, 2CTB803873R5300, 3660308519900, B751990, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
OVR T2 4L 40-440 P QS, 2CTB803873R5100, 3660308519894, B751989, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690 V
Showing 1 - 32 of 213 items