Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1+2 ABB OVR
Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1+2 ABB OVR

Thiết bị chống sét nguồn điện cấp 1 và cấp 1+2 ABB OVR  Có 54 sản phẩm

per page
OVR T1-T2 2L 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R3400, 3660308526816, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 400 / 690 V, ABB.COM
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R3000, 3660308525062, B752506, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 400 / 690 V, ABB
OVR T1-T2 1N 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R4200, 3660308525130, B752513, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 400 / 690 V, ABB
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P TS QS, 2CTB815710R0100, 3660308524898, B752489, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 230 / 400 V, ABB
OVR T1-T2 1N 12.5-275s P QS, 2CTB815710R1300, 3660308524966, B752496, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 230 / 400 V, ABB
OVR T1-T2 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R2900, 3660308525055, B752505, chống sét nguồn điện 1 pha, điện áp 400 / 690 V, ABB
OVR SO 100-400, 2CTB815101R9600, 3660308515032, B751503, thiết bị chống sét nguồn điện 3 pha cấp 2 230/400 AC ABB mạng điện TN-S
OVR PV T1 6.25-600 P TS, 2CTB803953R5700, 3660308518361, B751836. Thiết bị chống sét nguồn điện 1 chiều pin mặt trời 600V DC ABB
OVR PV T1 6.25-1000 P TS, 2CTB803953R6700, 3660308518378, B751837, thiết bị chống sét nguồn điện pin mặt trời 1000V DC ABB
OVR WT 3L 690 P TS, 2CTB235402R0000, 3660308518507, B751850, chống sét nguồn 3 pha, 40 kA 10/350µs, ABB, Surge Protective Device
OVR WT 3L 690, 2CTB235401R0000, 3660308517050, B751705, tủ cắt lọc sét 3 pha, điện áp 690 V, dòng sét 40 kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 N 50-440s P QS, 2CTB815710R5300, 3660308525192, B752519, chống sét nguồn điện 1 pha, 400/690 V, 50-100kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 N 50-275s P QS, 2CTB815710R2400, 3660308525024, B752502, chống sét nguồn điện 1 pha, 230/400 V, 50-100kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R4000, 3660308525116, B752511, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-320kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 4L 12.5-440s P QS, 2CTB815710R5200, 3660308525185, B752518, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-320kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS, 2CTB815710R1100, 3660308524942, B752494, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-320kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS, 2CTB815710R2300, 3660308525017, B752501, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-320kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R3600, 3660308525093, B752509, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-100kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 3N 12.5-440s P QS, 2CTB815710R4800, 3660308525161, B752516, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-100kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS, 2CTB815710R0700, 3660308524928, B752492, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-50-80-100kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS, 2CTB815710R1900, 3660308524997, B752499, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-20-50-80-100 kA 10/350 µs, ABB
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P TS QS, 2CTB815710R3500, 3660308525086, B752508, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-20-37.5-80-240 kA 10/350 µs
OVR T1-T2 3L 12.5-440s P QS, 2CTB815710R4700, 3660308525154, B752515, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-20-37.5-80-240 kA 10/350 µs
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P TS QS, 2CTB815710R0600, 3660308524911, B752491, chống sét nguồn 3 pha, 12.5-20-37.5-80-240 kA 10/350 µs
OVR T1-T2 3L 12.5-275s P QS, 2CTB815710R1800, 3660308524980, B752498, chống sét nguồn điện 3 pha, 12.5-20-37.5-80-240kA 10/350µs
OVR T1-T2 12.5-440s P QS, 2CTB815710R4100, 3660308525123, B752512, chống sét nguồn điện 1 pha dòng sét 12.5 - 80kA 10/350µs, ABB
OVR T1-T2 12.5-275s P TS QS, 2CTB815710R0000, 3660308524881, B752488, chống sét nguồn điện 1 pha dòng sét 12.5-20-80kA 10/350µs
OVR T1-T2 12.5-275s P QS, 2CTB815710R1200, 3660308524959, B752495, chống sét nguồn điện 1 pha dòng sét 12.5kA-20kA-80kA 10/350µs
OVR T1+2 3N 25-255 TS, 2CTB815101R4500, 3660308513526, B751352, chống sét nguồn điện 3 pha dòng sét 25kA-60kA-75kA 10/350µs, ABB
OVR T1+2 3N 15-255 - 7, 2CTB815101R9000, 3660308514141, B751414, cắt lọc sét nguồn điện 3 pha, 10/350 µs 15kA - 60kA- 95kA, ABB
OVR T1+2 3L 15-255 - 7, 2CTB815101R9800, 3660308524652, cắt lọc sét nguồn điện 3 pha, dòng sét 10/350 µs 15kA - 60kA- 180kA, ABB
OVR T1+2 2L 25-255 TS, 2CTB815101R3600, 3660308511867, B751186, cắt lọc sét nguồn điện 1 pha, dòng sét 10/350 µs 25kA- 60kA, ABB
Showing 1 - 32 of 54 items