Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, SLS-B+C100, SLS-B+C50
Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, SLS-B+C100, SLS-B+C50, SLS-C20

Thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, SLS-B+C100, SLS-B+C50  Có 8 sản phẩm

SLS-B+C50/220V, 370247, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha Ingesco, 12,5 kA - 25 kA 10/350μs, 30 kA - 60 kA 8/20μs
SLS-B+C50/1+1, 370241, SLS-B+C50, SLS-B+C50 N, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha, 12,5 kA - 25 kA 10/350μs, 60 kA 8/20μs
SLS-B+C100/3+1, 370214, SLS-B+C100 N, chống sét đánh nguồn điện 3 pha 100kA 10/350µs, thiết bị chống sét lan truyền Ingesco
SLS-B+C100, SLS-B+C100 N50, SPD T1 T2, thiết bị chống sét nguồn điện 1 pha pha 30 kA - 50 kA - 60 kA – 100 kA 8/20µs, Ingesco
SLS-B+C100/1+1, 370213, chống sét nguồn điện 1 pha Ingesco, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha 25 kA - 50 kA 10/350µs
SLS-C20/3+1, 370220, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 3 pha Ingesco, 12 kA 10/350μs, 20 kA - 40 kA 8/20μs
SLS-C20/1+1, 370219, SLS-C20/220V, 370221, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha Ingesco, 12 kA 10/350μs, 20kA - 40 kA 8/20μs
SLS-B+C50/3+1, 370242, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 3 pha Ingesco, 12,5 kA - 50 kA 10/350μs, 30 kA - 60 kA - 100 kA 8/20μs
Showing 1 - 8 of 8 items