Kim thu sét phát xạ sớm chủ động hiện ERICO MKIV, MK3, INTMKIVSS
Kim thu sét phát xạ sớm chủ động hiện ERICO MKIV, MK3, INTMKIVSS

Kim thu sét phát xạ sớm chủ động hiện ERICO MKIV, MK3, INTMKIVSS  Có 33 sản phẩm

per page
New
LEC IV, ERICO LEC IV, 702050, bộ đếm sét, bộ đếm sét trực tiếp, bộ đếm sét ERICO, thiết bị đếm sét trực tiếp ERICO LEC IV, Hahitech
INTMKIV-SS, ERICO SYSTEM 3000 Interceptor, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 100m - 120m
FRP4.6MBLACK, 702045, ERICO FRP/4.6M/BLACK, Ống sợi thủy tinh cách điện chống sét dài 4.6m, cột thu lôi chống sét trực tiếp
FRP2MWHITE, ERICO FRP/2M/WHITE, 702040, Ống sợi thủy tinh cách điện chống sét dài 2m, cột thu lôi chống sét trực tiếp ERICO
FRP2MGREY, ERICO FRP/2M/GREY, Ống sợi thủy tinh cách điện chống sét dài 2m, cột thu lôi chống sét trực tiếp ERICO, Hahitech
I/LCOUPL, ILCOUPL, MAST COUPLER ILCOUPL (701320), Khớp nối ống sợi thủy tinh với cột đỡ chống sét, chống sét trực tiếp
FRP2MBLACK, ERICO FRP/2M/BLACK, 702030, Ống sợi thủy tinh cách điện chống sét dài 2m, cột thu lôi chống sét trực tiếp ERICO
ERICORE/CUT/XLONG, Cáp thoát sét chống nhiễu ERCIO ERICORE, dài 201 - 250 m, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE/CUT/LONG, Cáp thoát sét chống nhiễu ERCIO ERICORE, dài 91 - 200 m, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE/CUT/MEDIUM, Cáp thoát sét chống nhiễu ERCIO ERICORE, dài 26 - 90 m, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE/CUT/SHORT, Cáp thoát sét chống nhiễu 5-7 lớp ERCIO ERICORE dài 1 - 25 m, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE, ERICORE/CUT, Cáp thoát sét chống nhiễu 5-7 lớp ERICORE dài 1m (1000mm), tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE, ERICORE/CUT, Cáp thoát sét chống nhiễu 5-7 lớp ERICO CRITEC ERICORE, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE / CUT, ERICORE, ERICORE/CUT, 701875, Cáp thoát sét chống nhiễu ERICORE, tiết diện 55mm2, đường kính ngoài 36mm
ERICORE/LTKIT/A , ERICO ERICORE LOWER TERMINATION KIT ERICORELTKITA, 702005, Bộ xử lý đầu dưới cáp thoát sét, Hahitech
ERICORE/UTKIT/A, ERICO ERICORE/UTKIT/A, 702025, Bộ xử lý đầu trên cáp thoát sét ERICO, chống sét trực tiếp phát xạ ERICO
ERICORE/UTKIT/A, ERICO ERICOREUTKITA, 702025, Bộ xử lý đầu trên cáp thoát sét ERICO, chống sét trực tiếp phát xạ ERICO
ERICORE/LTKIT/A , ERICO ERICORE LOWER TERMINATION KIT ERICORE/LTKIT/A (702005), 702005, Bộ xử lý đầu dưới cáp thoát sét
INTCPTADBUTT, 702296, MAST ADAPTOR INSERT INTCPT-ADBUTT (702296), Khớp nối kim thu sét vào ống sợi thủy tinh chống sét
LECIVR, bộ đếm sét LECIVR, bộ đếm sét trực tiếp, bộ đếm sét ERICO LECIVR, thiết bị đếm sét trực tiếp ERICO LECIVR, Hahitech
LECIV, ERICO LECIV, 702050, bộ đếm sét, bộ đếm sét trực tiếp, bộ đếm sét ERICO, thiết bị đếm sét trực tiếp ERICO LECIV, Hahitech
D/S GOLD MK3, Bầu thu sét Dynasphere, kiểu MK3, bán kính bảo vệ max 120m, bầu thu sét ERICO Dynasphere, Hahitech
D/S MKIVSS, ERICO DYNASPHERE AIR TERMINAL MKIV MKIVSS, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 120m
ERICO SYSTEM 3000 Terminals, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ tia tiên đạo sớm ERICO ESE, chống sét Hahitech, chống sét
ERICO SYSTEM 1000 ESE Standard System, ERICO SYSTEM 2000 Conventional Protection, ERICO SYSTEM 3000 Enhanced Protection System
ERICO SYSTEM 1000, ESE Standard System, ERICO SYSTEM 1000 ESE LIGHTNING PROTECTION PRODUCTS, hệ thống chống sét trực tiếp ERICO
EARLY STREAMER EMISSION TERMINAL, ERICO ESE, ESE Si25i, ESE Si40i, ESE Si50i, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO
SI60I, ERICO EARLY STREAMER EMISSION TERMINAL SI60I, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 107m
SI25I, ERICO EARLY STREAMER EMISSION TERMINAL SI25I, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 65m
SI40I, ERICO EARLY STREAMER EMISSION TERMINAL SI40I, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 83m
INTMKIVSS, ERICO SYSTEM 3000 Interceptor, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 100m - 120m
DSGOLDMK3, ERICO Dynasphere Air Terminal, MK3, DSGOLDMK3, kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm ERICO bán kính bảo vệ 120m
Showing 1 - 32 of 33 items