Thiết bị chống sét nguồn điện lắp trên thanh DIN Rail thanh ray
Thiết bị chống sét nguồn điện lắp trên thanh DIN Rail thanh ray ERICO CRITEC

Thiết bị chống sét nguồn điện lắp trên thanh DIN Rail thanh ray  Có 123 sản phẩm

per page
New
TSGSRF32000BP, TSG-SRF-32000BP, ERICO CRITEC TSG-SRF32000BP, tủ cắt lọc sét 3 pha 2000A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 2000A, Hahitech
New
TSGSRF31250BP, TSG-SRF-31250BP, ERICO CRITEC TSG-SRF31250BP, tủ cắt lọc sét 3 pha 1250A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 1250A, Hahitech
New
TSG-SRF32000, TSG-SRF-32000, ERICO CRITEC TSG-SRF32000, tủ cắt lọc sét 3 pha 2000A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 2000A, Hahitech
New
TSG-SRF31250, TSG-SRF-31250, ERICO CRITEC TSG-SRF31250, tủ cắt lọc sét 3 pha 1250A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 1250A, Hahitech
New
SRF3800N, SRF-3800N, ERICO CRITEC SRF3800N, tủ cắt lọc sét 3 pha 800A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 800A, Hahitech
New
SRF3500N, SRF-3500N, ERICO CRITEC SRF3500N, tủ cắt lọc sét 3 pha 500A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 500A, Hahitech
New
SRF3250N, SRF-3250N, ERICO CRITEC SRF3250N, tủ cắt lọc sét 3 pha 250A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 250A, Hahitech
New
SRF3125N, SRF-3125N, ERICO CRITEC SRF3125N, tủ cắt lọc sét 3 pha 125A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 125A, Hahitech
New
SRF363N, SRF-363N, ERICO CRITEC SRF363N, tủ cắt lọc sét 3 pha 63A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 3 pha 63A, Hahitech
New
SRF1125N, SRF-1125N, ERICO CRITEC SRF1125N, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 1 pha 125A, Hahitech
New
SRF163N, SRF-163N, ERICO CRITEC SRF163N, tủ cắt lọc sét 1 pha 63A, tủ cắt lọc sét ERICO CRITEC 1 pha 63A, Hahitech
New
DIN RAIL FILTER MODULE, DFM20A, DFM63A, DFM-20A, DFM-63A, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 20A, 63A ERICO
New
TRANSIENT SURGE FILTER, TSF6A120V, TSF20A120V, TSF6A24V, TSF6A240V, TSF20A240V, Thiết bị Cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DIN RAIL SURGE FILTER, DSF6A150V, DSF6A275V, DSF6A30V, DSF20A150V, DSF20A275V, Thiết bị Cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DSF20A275V, DSF-20A-275V, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 20A, điện áp 275V, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DSF20A150V, DSF-20A-150V, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 20A, điện áp 150V, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DSF6A30V, DSF-6A-30V, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 30V, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DSF6A275V, DSF-6A-275V, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 275V, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
DSF6A150V, DSF-6A-150V, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 150V, Thiết bị cắt lọc sét 1 pha ERICO
New
TSF20A240V, TSF240MTDS, TSF-20A-240V, TSF-240-M-TDS, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 20A, điện áp 240V, ERICO
New
TSF6A240V, TSF240MTDS, TSF-6A-240V, TSF-240-M-TDS, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 240V, ERICO
New
TSF6A24V, TSF24MDSD, TSF-6A-24V, TSF-24-M-DSD, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 24V, cắt lọc sét ERICO
New
TSF20A120V, TSF120MTDS, TSF-20A-120V, TSF-120-M-TDS, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 20A, điện áp 120V, ERICO
New
TSF6A120V, TSF120MTDS, TSF-6A-120V, TSF-120-M-TDS, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha dòng tải 6A, điện áp 120V, cắt lọc sét ERICO
New
SGD112M, SGD125M, SGD1251S(R)-NE, SGD125-1S(R)-NE, SPARK GAP DIVERTER REPLACEMENT MODULE, modul mô đun chống sét thay thế ERICO
New
SGD112M, SGD125M, SGD1251S(R)-NE, SGD125-1S(R)-NE, SPARK GAP DIVERTER REPLACEMENT MODULE, modul mô đun chống sét thay thế ERICO
New
TSG11302S120V, TSG11302S, TSG11302SNE, TSG1130-2S-120V, TSG1130-2S, TSG1130-2S-NE, TRIGGERED SPARK GAP
New
TSG11302S120V, TSG1130-2S,TSG11302SNE, TSG1130-2S-120V, TSG1130-2S, TSG1130-2S-NE, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện ERICO
New
SGD11002SNE, SGD1100-2S-NE, SPARK GAP DIVERTER, module, thiết bị chống sét lan truyền cắt lọc sét dây trung tính ERICO
New
SGT24010R, SGT240M, SPARK GAP DIVERTER, TYPE 2, thiết bị chống sét lan truyền - cắt lọc sét nguồn điện ERICO
New
SGT150M, SGT1100M, SPARK GAP DIVERTER, TYPE 1, module thiết bị chống sét - cắt lọc sét dây trung tính ERICO, cắt lọc sét ERICO
New
SGT15010, SGT110010, SPARK GAP DIVERTER, TYPE 1, thiết bị chống sét - cắt lọc sét dây trung tính ERICO, cắt lọc sét ERICO
Showing 1 - 32 of 123 items