Giải pháp chống sét lan truyền cho máy rút tiền tự động (ATM), chống sét cây ATM, chống sét máy rút tiền tự động ATM, chống sét

New product

Giải pháp chống sét lan truyền cho máy rút tiền tự động (ATM), chống sét cây ATM, chống sét máy rút tiền tự động ATM, chống sét

Giải pháp chống sét lan truyền cho máy rút tiền tự động (ATM), chống sét cây ATM, chống sét máy rút tiền tự động ATM, chống sét

Hình ảnh minh họa

Hệ thống máy ATM thông thường được đặt trong một cabin có bảo vệ chống trộm tại các khu vực đông dân cư, thuận tiện cho việc giao dịch của khách hàng hoặc đặt ngay tại cửa cơ quan của ngân hàng. Việc chống sét lan truyển để bảo đảm sự an toàn cho máy ATM và phục vụ khách vào giao dịch là cần thiết.

Máy ATM bao gồm nguồn điện cấp và được kết nối với hệ thống IT chung của ngân hàng qua đường mạng LAN hoặc đường truyền ADSL / LeasedLine với khoảng cách cáp dẫn tương đối dài, có thể có hoặc không có các thiết bị chống sét bảo vệ đầu nguồn.

Giải pháp hệ thống chống sét cho máy ATM được thiết lập dựa trên căn cứ thực tế về nguồn điện cung cấp và đường dịch vụ kết nối truyền thông cấp đến máy ATM theo hình ảnh minh họa.

Bảng thiết bị đề xuất