Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất Citel - Pháp - France

Nhập khẩu phân phối độc quyền Thiết bị chống sét hãng Citel - Pháp

Citel - Pháp - France

Nhập khẩu phân phối độc quyền Thiết bị chống sét hãng Citel - Pháp


Citel - Pháp - France

Xem thêm
per page
DS73R-600, Citel DS73R-600, chống sét nguồn điện 3 pha +N cấp 2 Citel 480V-690V-700V-840V-920V, Chống Sét Lan Chuyền, chống sét
SPT-203, Citel SPT-203, thiết bị test đo kiểm tra thiết bị chống sét, kiểm tra thiết bị chống sét, đo kiểm thiết bị chống sét
VM120-DIN, VM-DIN series Automatic AC monitoring relay, theo dõi, giám sát tình trạng làm việc, hoạt động của thiết bị chống sét
LSC-A, LSC-A/DIN, Citel, bộ đếm sét, thiết bị đếm sét, bộ đếm sét lan truyền, bộ đếm sét trực tiếp, bộ đếm sét Citel, Chống sét
SGP40, SGP70, Citel SGP40, Citel SGP70, van đẳng thế, van cách ly, van liên kết đẳng thế, van cách ly đẳng thế, Chống sét
BF P100, Citel BF P100, van đẳng thế, van cách ly, van liên kết đẳng thế, van cách ly đẳng thế, van đẳng thế Citel, Chống sét
BM150, BM230, BM350, BM500, BM90, Citel, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
BT150, BT230, BT350, BT500, BT90, Citel, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
CA8BB-250, CA8BB-300, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel, chống sét lan truyền
CA8BC-230, CA8BC-250, CA8BC-350, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
BHS8 1500, BHS8 1600, BHS8 2000, BHS8 250, BHS8 2700, BHS8 600, BHS8 800, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét
BH3500, BH470, BH500, BH600, BH75, BH800, BH90, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
BH1400, BH1500, BH230, BH2500, BH3000, BH350, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
BB150, BB230, BB350, BB500, BB600, BB75, BB90, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Chống sét Citel
BA150BA230, BA300, BA350, BA550, BA75, BA90, BAS5 200, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Citel
BE-800, Citel BE-800, ống phóng khí chống sét, hạt phóng khí chống sét, hạt chống sét, Citel, chống sét lan truyền, ống phóng khí
BF1300BF800, BFP100-230, BFP100-250, BFP100-350, BFP100-500, BFP100-600, BFP100-750, BFP100-800, ống phóng khí chống sét
BF1300BF800, BFP100-230, BFP100-250, BFP100-350, BFP100-500, BFP100-600, BFP100-750, BFP100-800, ống phóng khí chống sét
Ống phóng khí Citel, ống phóng khí, ống phóng khí chống sét, chống sét ống, ống chống sét, hạt chống sét
CXP25-N/FF-DCB, CXP25-N/MF-DCB, CXP25-N/MF/DCB, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét citel
CXP09-N/FF-DCB, CXP09-N/MF-DCB, CXP09-NW/MF/DCB, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét citel
CITEL offers a range of coaxial surge protectors using "DC block" technology. This is a relevant hybrid association between a filter stage and a gas tube.
PRC900-N/FF, PRC900-N/MF, PRC900-T/FF, PRC900-T/MF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, citel
FPRC900-716/FF, PRC900-716/MF, PRC900-716W/FF, PRC900-716W/MF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS
PRC822S-716W/FF, PRC822S-716W/MF, PRC822S-N/FF, PRC822S-N/M, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, citel
PRC5800-N/MF, PRC5800-NW/FF, PRC822S-716/FF, PRC822S-716/MF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, citel
PRC450-NW/MF, PRC5800 N/FF, PRC5800 N/MF, PRC5800-N/FF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, Citel
PRC2100-N/MF, PRC2100-NW/FF, PRC2400-NW/FF, PRC2400-NW/MF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, Citel
PRC1800-NW/MF, PRC1800-T/FF, PRC1800-T/MF, PRC2100-N/FF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét
PRC1800-716W/M, FPRC1800-N/FF, PRC1800-N/MF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét citel
PRC1800-716/FF, PRC1800-716/MF, PRC1800-716W/FF, chống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét citel
P8AX50-T/MF, P8AX60-N/FF, P8AX60-N/MFchống sét tín hiệu cáp đồng trục trạm viễn thông 3G, 4G, BTS, chống sét citel
Showing 1 - 32 of 354 items