Chống sét đường tín hiệu, dữ liệu và công nghệ thông tin, OBO
Chống sét đường tín hiệu, dữ liệu và công nghệ thông tin, OBO

Chống sét đường tín hiệu, dữ liệu và công nghệ thông tin, OBO  There are 207 products.

per page
New
RJ45SATM8F, chống sét cổng mạng LAN RJ45 PoE, Chống sét camera IP PoE, chống sét tín hiệu truyền hình kết nối cổng RJ45
VF12ACDCFS, 5097 45 4, 5097454, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 12V AC DC, chống sét tín hiệu
VF2230ACDCFS, 5097 93 9, 5097939, chống sét, chống sét nguồn điện, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF230ACFS, 5097 85 8, 5097858, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF48ACDC, 5097 61 5, 5097615, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 48V AC DC, chống sét lan truyền, OBO
VF110ACDC, 5097 63 1, 5097631, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 110V AC DC, chống sét lan truyền
VF12ACDC, 5097 45 3, 5097453, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 12V AC DC, chống sét nguồn điện
VF24ACDCFS, 5097 82 0, 5097820, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 24V AC DC, chống sét nguồn điện
VF230ACDC, 5097 65 0, 5097650, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF110ACDC, 5097 63 1, 5097631, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 110V AC DC, chống sét lan truyền
VF60ACDC, 5097 62 3, 5097623, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 60V AC DC, chống sét lan truyền, OBO
VF48ACDC, 5097 61 5, 5097615, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 48V AC DC, chống sét lan truyền, OBO
VF12ACDC, 5097 45 3, 5097453, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 12V AC DC, chống sét nguồn điện
VF12-AC/DC-FS, 5097 45 4, 5097454, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 12V AC DC, chống sét tín hiệu
VF2-230-AC/DC-FS, 5097 93 9, 5097939, chống sét, chống sét nguồn điện, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF230-AC-FS, 5097 85 8, 5097858, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF24-AC/DC-FS, 5097 82 0, 5097820, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 24V AC DC, chống sét nguồn điện
VF230-AC/DC, 5097 65 0, 5097650, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 230V AC DC, chống sét lan truyền
VF110-AC/DC, 5097 63 1, 5097631, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 110V AC DC, chống sét lan truyền
VF60-AC/DC, 5097 62 3, 5097623, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 60V AC DC, chống sét lan truyền, OBO
VF48-AC/DC, 5097 61 5, 5097615, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 48V AC DC, chống sét lan truyền, OBO
VF12-AC DC, 5097 45 3, 5097453, chống sét, chống sét nguồn điện cấp 3, chống sét nguồn điện 12V AC DC, chống sét nguồn điện
RJ45 S-E100 4-F, 5081 00 5, 5081005, chống sét tín hiệu điều khiển, chống sét cáp thông tin RJ45, chống sét cáp viễn thông RJ45
RJ45 S-E100 4-C, 5081 00 3, 5081003, chống sét tín hiệu điều khiển, chống sét cáp thông tin RJ45, chống sét cáp viễn thông RJ45
RJ45 S-E100 4-B, 5081 00 1, 5081001, chống sét đường tín hiệu cổng RJ45, chống sét chống sét mạch điện khiển, Hahitech
RJ45 S-E100 4-B, 5081 00 1, 5081001, chống sét hệ thống điều khiển, chống sét cáp thông tin RJ45, chống sét cáp viễn thông RJ45
KOAX B-E2 FF-F, 5082 43 4, 5082434, chống sét camera 75Ω, chống sét cáp đồng trục BNC, chống sét camera analog BNC, Hahitech
KOAX B-E2 MF-F, 5082 43 2, 5082432, chống sét camera, chống sét cáp đồng trục BNC, chống sét camera analog BNC, OBO, Hahitech
KOAX B-E2 MF-C, 5082 43 0, 5082430, chống sét hệ thống video BNC, chống sét hệ thống camera, chống sét hệ thống CCTV, Hahitech
KOAX B-E2 MF-C, 5082 43 0, 5082430, chống sét camera, chống sét cáp đồng trục BNC, chống sét cổng kết nối BNC, OBO, Hahitech
RJ45 S-ATM 8-F, 5081 99 0, 5081990, chống sét cổng mạng LAN Swicth cat5, chống sét cổng mạng modem CAT5, OBO, Hahitech
ND-CAT6A/EA, 5081 80 0, 5081800, chống sét cổng Switch Power Over Ethernet, chống sét cổng mạng Switch PoE CAT6, Hahitech
Showing 1 - 32 of 207 items