Tủ cắt lọc sét nguồn điện LPI, thiết bị chống sét nguồn điện LPI
Tủ cắt lọc sét nguồn điện LPI Thiết bị chống sét nguồn điện LPI

Tủ cắt lọc sét nguồn điện LPI, thiết bị chống sét nguồn điện LPI  Có 295 sản phẩm

per page
New
NE-15, LPI NE 15, LPI NE-15 , phân phối thiết bị chống sét LPI NE-15, nhập khẩu thiết bị chống sét LPI NE-15, LPI, Hahitech
LPI NE-15, NE-15, LPI NE 15, phân phối thiết bị chống sét LPI NE-15, nhập khẩu thiết bị chống sét LPI NE-15, LPI, Hahitech
New
NE-15B, NE 15B, LPI NE 15B, LPI NE-15B, phân phối thiết bị chống sét cắt lọc sét dây trung tính NE 15 kA (10/350 μs), Hahitech
LPI 3PPM100kA-480-NE100, 3PPM100kA-480-NE100, 3PPM100kA 480 NE100, Thiết bị cắt lọc sét 3 pha 100kA
SF3315 385 135 50 AIMCB, SF331538513550AIMCB, tủ cắt lọc sét 3 pha 315A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 135kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA
SF31250A-NE-SS480, SF31250A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 1250A, tủ cắt lọc sét LPI 1250A, chống sét, chống sét lan truyền  
SF31500A-NE-SS480, SF31500A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 1500A, tủ cắt lọc sét LPI 1500A, chống sét, chống sét lan truyền
SF31000A-NE-SS480, SF31000A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 1000A, tủ cắt lọc sét LPI 1000A, chống sét, chống sét lan truyền  
SF3800A-NE-SS480, SF3800A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 800A, tủ cắt lọc sét LPI 800A, chống sét, chống sét lan truyền  
SF3630A-NE-SS480, SF3630A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 630A, tủ cắt lọc sét LPI 630A, chống sét, chống sét lan truyền  
SF3400A-NE-SS480, SF3400A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 400A, tủ cắt lọc sét LPI 400A, chống sét, chống sét lan truyền
SF3315A-NE-SS480, SF3315A-NEC-SS480, tủ cắt lọc sét 3 pha 315A, tủ cắt lọc sét LPI 315A, chống sét, chống sét lan truyền  
SF1125-385-100+50-AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, dòng sét thứ cấp 50kA, tủ cắt lọc sét LPI Úc
SF132-385-100+50-AIMCB, SF132 385 100 50 AIMCB, SF13238510050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
SF140-385-100+50-AIMCB, SF140 385 100 50 AIMCB, SF14038510050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A
SF1125-385-100+50-AIMCB, SF1125 385 100 50 AIMCB, SF112538510050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A
SF132-480-100+50-AIMCB, SF132 480 100 50 AIMCB, SF13248010050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
SF132-480-150+50-AIMCB, SF132 480 150 50 AIMCB, SF13248015050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
SF1125-480-100+50-AIMCB, SF1125 480 100 50 AIMCB, SF112548010050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A
SF1125-480-150+50-AIMCB, SF1125 480 150 50 AIMCB, SF112548015050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 125A
SF140-385-150+50-AIMCB, SF140 385 150 50 AIMCB, SF14038515050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 40A, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A
SF140-385-100+50-AIMCB, SF140 385 100 50 AIMCB, SF14038510050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 40A, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A
SF140-480-100+50-AIMCB, SF140 480 100 50 AIMCB, SF14048010050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 40A, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A
SF140-480-150+50-AIMCB, SF140 480 150 50 AIMCB, SF14048015050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 40A, tủ cắt lọc sét 1 pha 40A
SF332-480-135+50-AIMCB, SF332 480 135 50 AIMCB, SF33248013550AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 3 pha 32A, tủ cắt lọc sét 3 pha 32A
SF163 385 100 50 AIMCB, SF16338510050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 63A, dòng sét sơ cấp (cấp 1) 100kA, thứ cấp (cấp 2) 50kA, LPI
SF163-480-150+50-AIMCB, SF163 480 150 50 AIMCB, SF16348015050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 63A
SF163-480-100+50-AIMCB, SF163 480 100 50 AIMCB, SF16348010050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 63A
SF163-385-100+50-AIMCB, SF163 385 100 50 AIMCB, SF16338510050AIMCB, tủ cắt lọc sét 1 pha 63A
SF132-385-100+50-AIMCB, SF132 385 100 50 AIMCB, SF13238510050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 32A, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
SF132-385-150+50-AIMCB, SF132 385 150 50 AIMCB, SF13238515050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 32A, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
SF132-480-100+50-AIMCB, SF132 480 100 50 AIMCB, SF13248010050AIMCB, thiết bị cắt lọc sét 1 pha 32A, tủ cắt lọc sét 1 pha 32A
Showing 1 - 32 of 295 items