Phụ kiện tiếp địa, vật tư tiếp địa, vật tư phụ chống sét
- Kim thu sét - Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng, cọc thép mạ đồng Ấn độ, cọc thép mạ đồng D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa D14.2 dài 2.4m, cọc đồng tiếp địa - Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, bột giảm điện trở đất. - Cos đầu cọc, kẹp đầu cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa vào cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa ...
- Kim thu sét - Cọc tiếp địa, cọc thép mạ đồng, cọc thép bọc đồng, cọc thép mạ đồng Ấn độ, cọc thép mạ đồng D16 dài 2.4m, cọc tiếp địa D14.2 dài 2.4m, cọc đồng tiếp địa - Hóa chất giảm điện trở đất, hóa chất giảm điện trở tiếp địa, bột giảm điện trở đất. - Cos đầu cọc, kẹp đầu cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa vào cọc tiếp địa, kẹp dây tiếp địa và cọc tiếp địa. - Băng đồng tiếp địa. - Thuốc hàn hóa nhiệt, khuôn hàn hóa nhiệt, mối hàn hóa nhiệt, khuân hàn hóa nhiệt
Xem thêm

Phụ kiện tiếp địa, vật tư tiếp địa, vật tư phụ chống sét  Có 3 sản phẩm

New
Ống thủy tinh cách điện , Ống thủy tinh và khớp nối inline coupling kim thu sét
0
New
Bộ ghép nối Inox 3m x D50 x 3mm, Bộ ghép nối Inox 3mxD50x3mm, trụ đỡ kim thu sét
0
New
Bộ ghép nối Inox 3m x D42 x 3mm, Bộ ghép nối Inox 3mxD42x3mm, Bộ ghép nối Inox 3mxD60x3mm, Bộ ghép nối Inox 3m x D60 x 3mm
0
Showing 1 - 3 of 3 items