Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất ABB

Thiết bị chống sét ABB, thiết bị điện ABB, abb.com, ABB

Thiết bị chống sét ABB, thiết bị điện ABB, abb.com, ABB

Xem thêm
per page
Surge Protective Devices for Data Applications, Protection against lightning and switching surges, chống sét đường tín hiệu data
OVR WT 3L 690 P TS, Keep the wind turbine running, chống sét turbine gió, chống sét phong điện, chống sét tuabin gió, Hahitech
ABB OVR SL, OVR SL, OVR SL ABB, thiết bị chống sét đèn chiếu đường, chống sét hệ thống đèn đường, chống sét đèn cao áp, đèn LED
ABB OVR TC 200 RF C, OVR TC 200 RF C, thiết bị chống sét đường tín hiệu thông tin truyền thông điều khiển, điện thoại ABB
ABB Surge Protective Device OVR L 20-275 C, OVR N 80-275 C, chống sét lan truyền nguồn điện cấp 3 ABB, chống sét lan truyền ABB
PM40 COMPACT TETRA, 2CTB803701R0500, 3660308517098, B751709, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400V
PM40 COMPACT, 2CTB803701R0200, 3660308517012, B751701, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
PM20 COMPACT TETRA, 2CTB803701R0600, 3660308517104, B751710, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400V
PM20 COMPACT, 2CTB803701R0800, 3660308521293, B752129, aptomat chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
PM10 COMPACT, 2CTB813801R1400, 3660308515858, B751585, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 N 80-440 P QS, 2CTB803973R2000, 3660308519665, B751966, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 400/690 V
OVR T2-T3 N 80-275 P QS, 2CTB803973R1900, 3660308519641, B751964, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3N 20-440 P QS, 2CTB803973R1300, 3660308519986, B751998, , chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 400/690 V
OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS, 2CTB803973R1600, 3660308520692, B752069, chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3N 20-275 P QS, 2CTB803973R1200, 3660308519924, B751992, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2-T3 3L 20-275 P TS QS, 2CTB803873R3500, 3660308520661, B752066, chống sét lan truyền nguồn 3 pha ABB, điện áp 230 V / 400 V
OVR T2-T3 3L 20-275 P QS, 2CTB803873R3400, 3660308519818, B751981, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha, điện áp 230 V / 400 V
OVR T2-T3 20-440 P TS QS, 2CTB803871R1300, 3660308519610, B751961, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha, điện áp 440 / 690 V
OVR T2-T3 20-440 P QS, 2CTB803871R1100, 3660308519603, B751960, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 400/440/690 VAC, 560 VDC
OVR T2-T3 20-275 P TS QS, 2CTB803871R2500, 3660308519573, B751957, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 230/275/400 VAC, 350VDC
OVR T2-T3 20-275 P QS, 2CTB803871R2400, 3660308519566, B751956, chống lan truyền nguồn 1 pha 1 chiều, 2230/275/400 VAC, 337 VDC
OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS, 2CTB803972R1300, 3660308520654, B752065, chống sét nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 220V - 230V - 400 
OVR T2-T3 1N 20-275 P QS, 2CTB803972R1200, 3660308519689, B751968, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 N 80-440s P QS, 2CTB815708R5400, 3660308525642, B752564, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC ABB, 400/690VAC, 870VDC
OVR T2 N 80-350 P QS, 2CTB803983R1900, 3660308519658, B751965, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 N 80-275s P QS, 2CTB815708R2500, 3660308525536, B752553, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 80-440s P TS QS, 2CTB815708R2900, 3660308525567, B752556, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC, 400/690 VAC, 560 VDC
OVR T2 80-440s P QS, 2CTB815708R4100, 3660308525604, B752560, chống sét nguồn điện 1 pha 1 chiều AC/DC, 400/440/690 VAC, 560 VDC
OVR T2 80-275s P TS QS, 2CTB815708R0000, 3660308525406, B752540, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 80-275s P QS, 2CTB815708R1200, 3660308525475, B752547, chống sét lan truyền nguồn điện 1 pha ABB, điện áp 230/400 V
OVR T2 4L 80-440s P TS QS, 2CTB815708R4000, 3660308525598, B752559, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
OVR T2 4L 80-440s P QS, 2CTB815708R5200, 3660308525635, B752563, chống sét lan truyền nguồn điện 3 pha ABB, điện áp 400 / 690V
Showing 1 - 32 of 279 items