Danh sách sản phẩm theo nhà sản xuất Ingesco

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC, thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, bộ đếm sét Ingesco

Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC, thiết bị chống sét lan truyền Ingesco, bộ đếm sét Ingesco

Xem thêm
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E30, PDC.30, bán kính bảo vệ 80m - 81m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
New
INGESCO, nhập khẩu, phân phối, lắp đặt kim thu sét phát xạ tia tiên đạo sớm Ingesco Tây Ban Nha, Chống Sét Chuyên Nghiệp
0
SLS-B+C50/220V, 370247, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha Ingesco, 12,5 kA - 25 kA 10/350μs, 30 kA - 60 kA 8/20μs
SLS-B+C50/1+1, 370241, SLS-B+C50, SLS-B+C50 N, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha, 12,5 kA - 25 kA 10/350μs, 60 kA 8/20μs
SLS-B+C100/3+1, 370214, SLS-B+C100 N, chống sét đánh nguồn điện 3 pha 100kA 10/350µs, thiết bị chống sét lan truyền Ingesco
SLS-B+C100, SLS-B+C100 N50, SPD T1 T2, thiết bị chống sét nguồn điện 1 pha pha 30 kA - 50 kA - 60 kA – 100 kA 8/20µs, Ingesco
SLS-B+C100/1+1, 370213, chống sét nguồn điện 1 pha Ingesco, thiết bị cắt lọc sét nguồn điện 1 pha 25 kA - 50 kA 10/350µs
SLS-C20/3+1, 370220, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 3 pha Ingesco, 12 kA 10/350μs, 20 kA - 40 kA 8/20μs
SLS-C20/1+1, 370219, SLS-C20/220V, 370221, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 1 pha Ingesco, 12 kA 10/350μs, 20kA - 40 kA 8/20μs
SLS-B+C50/3+1, 370242, thiết bị chống sét đánh nguồn điện 3 pha Ingesco, 12,5 kA - 50 kA 10/350μs, 30 kA - 60 kA - 100 kA 8/20μs
DL EOLOS K15FO, DL-EOLOS, Ingesco DL-EOLOS, bộ đếm sét TURBINES, bộ đếm sét cối xay gió Ingesco
Bộ đếm sét Ingesco CDR-1, thiết bị đếm sét hãng Ingesco CDR-1, Ingesco CDR1, thiết bị đếm sét, bộ đếm sét trực tiếp
Bộ đếm sét Ingesco CDR UNIVERSAL, thiết bị đếm sét hãng Ingesco Tây Ban Nha CDR UNIVERSAL, CDR UNIVERSAL, 432028
Bộ đếm sét Ingesco CDR-11, thiết bị đếm sét hãng Ingesco Tây Ban Nha CDR-11, CDR-11, CDR11, 430019, bộ đếm sét trực tiếp
Bộ đếm sét Ingesco CDR-HS, thiết bị đếm sét hãng Ingesco Tây Ban Nha CDR-HS, CDR-HS, CDRHS, 432027, bộ đếm sét Tây Ban Nha
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E60, PDC.60, PDC60, 102007, phân phối nhập khẩu kim thu sét Ingesco PDC
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E60, PDC.60, bán kính bảo vệ 113m - 120m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E45, PDC.45, PDC45, 102006, phân phối nhập khẩu kim thu sét Ingesco PDC
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E45, PDC.45, bán kính bảo vệ 97m - 105m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E30, PDC.30, PDC30, 102005, phân phối nhập khẩu kim thu sét Ingesco PDC
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E15, PDC.15, PDC15, 102004, phân phối nhập khẩu kim thu sét Ingesco PDC
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC-E15, PDC.15, bán kính bảo vệ 63m - 75m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
Kim thu sét phát xạ Ingesco PDC 3.1, PDC 3.3, PDC 4.3, PDC 5.3, PDC 6.3, PDC 6.4, 101000, 101001, 101003, 101005, 101008, 101009
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 6.4, bán kính bảo vệ 113m - 120m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 6.4
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 5.3, bán kính bảo vệ 95m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 5.3, 101005
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 6.3, bán kính bảo vệ 106m - 114m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 6.3
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 3.3, bán kính bảo vệ 75m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 3.3, 101001
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 4.3, bán kính bảo vệ 85m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 4.3, 101003
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco PDC 3.1, bán kính bảo vệ 63m - 69m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha PDC 3.1
Kim thu sét chủ động hiện đại phát xạ sớm Ingesco Tây Ban Nha PDC 2.1, bán kính bảo vệ 57m, kim thu sét Ingesco Tây Ban Nha
Showing 1 - 30 of 30 items