Chống sét cấp 2 trên đường điện cho 1 pha 2 dây kiểu TN 220/255 V, DG M TN CI 275, DG M TN CI 275 FM

Sản phẩm mới

Mã sản phẩm: DG M TN CI 275, DG M TN CI 275

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Thiết bị DEHNgard DG M TN CI 275,  Chống sét cấp 2 trên đường điện cho 1 pha 2 dây kiểu TN 220/255 V,  theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, xung 8/20 µs trên mỗi dây là 12,5 kA, cực đại 25kA, điện áp bảo vệ 1,5kV, điện áp bảo vệ tại mức dòng xung 5kA là 1kV, dòng tải giới hạn khi thoát sét 125AgL/gG.

Mã sản phẩm: DG M TN CI 275

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

 

Thiết bị DEHNgard DG M TN CI 275,  Chống sét cấp 2 trên đường điện cho 1 pha 2 dây kiểu TN 220/255 V,  theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, xung 8/20 µs trên mỗi dây là 12,5 kA, cực đại 25kA, điện áp bảo vệ 1,5kV, điện áp bảo vệ tại mức dòng xung 5kA là 1kV, dòng tải giới hạn khi thoát sét 125AgL/gG. Dòng tải làm việc không giới hạn, tích hợp bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự phục hồi, cửa sổ báo trạng thái làm việc trên từng module.

 

Mã sản phẩm: DG M TN CI 275 FM

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Thiết bị DEHNgard DG M TN CI 275 FM,  Chống sét cấp 2 trên đường điện cho 1 pha 2 dây kiểu TN 220/255 V,  theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, xung 8/20 µs trên mỗi dây là 12,5 kA, cực đại 25kA, điện áp bảo vệ 1,5kV, điện áp bảo vệ tại mức dòng xung 5kA là 1kV, dòng tải giới hạn khi thoát sét 125AgL/gG. Dòng tải làm việc không giới hạn, có cổng tín hiệu cảnh báo trạng thái khi làm việc, tích hợp bảo vệ quá dòng bằng cầu chì tự phục hồi, cửa sổ báo trạng thái làm việc trên từng module.

RelatedProducts