Chống sét nguồn điện cấp 2, chống sét đường điệ, cắt lọc sét đường điện, DG M WE 600 FM

Sản phẩm mới

Mã sản phẩm: DG M WE 600 FM

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Thiết bị chống sét DEHNguard WE 600 FM là chống sét cấp 2 trên đường đện 3 pha L-N ứng dụng trong sơ đồ trung tính nối đất hoặc kiểu lưới điện 3 dây, điện áp làm việc bình thường 600V, ứng dụng bảo vệ tubine gió với rate voltage Umov 750V, dòng cắt cực đại trên mỗi module là 25kA,điện áp bảo vệ Up≤3,0kV, tiếp điểm khô nối đến thiết bị cảnh báo

Mã sản phẩm: DG M WE 600 FM

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Thiết bị chống sét DEHNguard WE 600 FM là chống sét cấp 2 trên đường đện 3 pha L-N ứng dụng trong sơ đồ trung tính nối đất hoặc kiểu lưới điện 3 dây, điện áp làm việc bình thường 600V, ứng dụng bảo vệ tubine gió với rate voltage Umov 750V, dòng cắt cực đại trên mỗi module là 25kA, điện áp bảo vệ Up≤3,0kV, tiếp điểm khô nối đến thiết bị cảnh báo.

RelatedProducts