Chống sét cấp 1 trên đường điện cho dây trung tính, chống sét cấp 1 dây trung tính, DGP M 255, DGP M 255 FM

Sản phẩm mới


Mã sản phẩm: DGP M 255, DGP M 255 FM

Xuất xứ: Đức

Hãng: DEHN

Dehngap Maxi DGP M 255 Chống sét cấp I trên đường điện cho dây trung tính theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 220/255 V, N-PE xung 10/350 µs là 100kA, xung 8/20 µs là 100kA, điện áp bảo vệ 1,5kV

 

DGP M 255:

Dehngap Maxi DGP M 255 Chống sét cấp I trên đường điện cho dây trung tính theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 220/255 V, N-PE xung 10/350 µs là 100kA, xung 8/20 µs là 100kA, điện áp bảo vệ 1,5kV

 

DGP M 255 FM:

Dehngap Maxi DGP M 255 FM Chống sét cấp I trên đường điện cho dây trung tính theo chuẩn quốc tế EN 61643-11 và IEC 61643-1, 220/255 V, N-PE xung 10/350 µs là 100kA, xung 8/20 µs là 100kA, điện áp bảo vệ 1,5kV, cổng nối tín hiệu cảnh báo

 

CATALOUE Ở CUỐI TRANG

 

RelatedProducts